Οι αμυγδαλιές ανθίσαν

2012-03-09 15:01

Στα πλαίσια του μαθήματος της ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και των ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ οι Α΄ και Δ΄2 τάξεις έφτιαξαν την τελευταία ώρα τις δικές τους αμυγδαλιές. Δείτε τα έργα των παιδιών της τάξης μας.

 

—————

Πίσω