Ανοίγουμε το σχολείο στην κοινωνία.... Η Δράση 7 ξεκίνησε!!!

2012-02-17 20:56

 

 

Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ξεκινήσαμε μια όμορφη και εποικοδομητική δράση!!!

Ανοίγουμε το σχολείο στην κοινωνία!!!

Συνεργαζόμαστε σχολείο και γονείς για το καλύτερο μέλων των παιδιών μας!!!

Γινόμαστε όλοι μια κοινότητα... δρούμε... μαθαίνουμε... στοχεύουμε... Προχωρούμε όλοι μαζί!!!

Οι δραστηριότητες μας ανακοινώνονται στο λινκ δράση μου... (7)

 

—————

Πίσω