προετοιμαζόμαστε:

(Για τη Δράση 7 ενημερωθείτε   ΕΔΩ )

ΓΙΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ, 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ΩΡΑ 6:30 ΜΜ

ΓΙΟΡΤΗ ΔΡΑΣΗΣ 7: ΠΕΜΠΤΗ, 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ΩΡΑ:6:30 ΜΜ

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΘΑ ΤΙΜΗΘΟΥΝ ΓΟΝΕΙΣ -ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ