τα μαθήματά μου...

Διαλέγω παντώντας την εικόνα:

Τι έχω να διαβάσω για αύριο;

Δραστηριότητες στη Γλώσσα .

Δραστηριότητες στα Μαθηματικά.

Δραστηριότητες στη Μελέτη Περιβάλλοντος.

και για το εβδομαδιαίο πρόγραμμα πατώ εδώ !