Βιβλιοπαρουσιάσεις

Στα πλαίσια του μαθήματος της Ευέλικτης Ζώνης Δραστηριοτήτων αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με "παραμύθια και ιστορίες... ".

Στο link αυτό παρουσιάζουμε τις εργασίες μας...

Ελπίζουμε να σας αρέσουν!!!

 


Σχεδιασμός του Πολιτιστικού προγράμματος στα πλαίσια του μαθήματος της Ευέλικτης ζώνης δραστηριοτήτων

(απόσπασμα από το πρακτικό/αίτηση προς την Α΄ Δ/νση ΠΕ Αθήνας) 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΤΕ) :

 • Ανάγνωση παραμυθιών και λογοτεχνικών βιβλίων
 • Δραματοποίηση των ιστοριών
 • Ζωγραφική αποσπασμάτων των αναγνωσμένων ιστοριών
 • Δημιουργική Γραφή: παραγωγή δικής μας ιστορίας
 • Παραγωγή δικού μας βιβλίου σε έντυπη και ψηφιακή μορφή
 • Παραγωγή animation με τη χρήση των ΤΠΕ

2. ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΑΛΑΤΕ; (γράψτε συνοπτικά τους πιο σημαντικούς)

 • Τα παιδιά της Α΄ τάξης αφού κατακτήσουν το μηχανισμό της ανάγνωσης, να τον χρησιμοποιήσουν αβίαστα και να τον βελτιώσουν.
 • Να αγαπήσουν το βιβλίο, ως μέσω γνώσης και διασκέδασης.
 • Να τεθούν οι βάσεις για φιλαναγνωσία.
 • Να εξασκηθούν στη δημιουργική γραφή και στη χρήση των ΤΠΕ
 • Να μάθουν να εργάζονται ομαδικά

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

 • Θα ακολουθηθεί η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT
 • Πρόκειται να συνεργαστούμε με συγγραφείς βιβλίων
 • Θα επισκεφτούμε την Παιδική βιβλιοθήκη του Εθνικού Κήπου.
 • Σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων να οργανωθεί έκθεση παιδικού βιβλίου.

4. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

 • ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

5. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ (20- 25 ΔΙΩΡΑ)

Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος ( διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση κλπ)

Ο βασικός κορμός των δράσεων κατά τους πρώτους τρεις μήνες έχει ως εξής:

Ανάγνωση επιλεγμένων ιστοριών από λογοτεχνικά βιβλία. Οι ιστορίες αυτές θα είναι διδακτικού χαρακτήρα, οι οποίες θα οδηγούν τα παιδιά στην ομαδοσυνεργατικότητα καλλιεργώντας ταυτόχρονα την συναισθηματική, την κιναισθητική και την ψυχοκινητική αγωγή. Μετά την ανάγνωση γίνεται δραματοποίηση των ιστοριών αυτών και τα παιδιά θα ζωγραφίζουν στιγμιότυπα που τους έκαναν εντύπωση.

 

Επίσης, θα λάβουν χώρα κάποιες επισκέψεις:

1ος μήνας: Επίσκεψη στην παιδική βιβλιοθήκη του εθνικού κήπου.

2ος μήνας: Επίσκεψη συγγραφέα στο σχολείο.

3ος μήνας: Επίσκεψη συγγραφέα στο σχολείο.

4ος μήνας:Παραγωγή τεσσάρων ιστοριών από τους μαθητές ανά ομάδα.  Ύστερα από τη συγγραφή,  θα γίνει εικονογράφηση των ιστορίων. Μορφοποίηση του υλικού, στοιχειοθέτηση και κατασκευή βιβλίου.Παραγωγή των ιστοριών αυτών σε animation (κινούμενα σχέδια) με χρήση των ΤΠΕ.

5ος μήνας:Παρουσίαση του προγράμματος στη σχολική κοινότητα με ταυτόχρονη διεξαγωγή έκθεσης βιβλίου.

Αριθμός προβλεπόμενων επισκέψεων : 3 (1 εκτός σχολείου και 2 εντός)   

 

Ο εκπ/κος της τάξης                                Ο Δ/ντης